20%
تخفیف

آموزش ممیزی داخلی سيستم مديريت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2018 و ISO 19011:2018

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان 400,000 تومان

در این دوره تمام الزامات همراه با مثال های کاربردی آموزش داده می شود.

0
500,000 تومان 400,000 تومان