فهرست کارگاه های آموزشی برگزار شده:

 

نام دوره آموزشی محل برگزاری
تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) مجتمع گاز پارس جنوبی (ده دوره) پالایشگاه  شازند امام خمینی –  پتروشیمی ایلام –  پتروشیمی خراسان – شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب –  شرکت ایران ذوب اصفهان –  شرکت گلکارن –  گروه صنعتی گلرنگ شرکت JTI پارسیان- شرکت بهپویان-  شرکت سیمان خاش- شرکت صنایع شیمیایی ایران- مجتمع مس سرچشمه-شرکت نفت و گاز پارس- انجمن مدیریت انرژی ایران
تشریح الزامات و مستندسازی  سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001) مجتمع گاز پارس جنوبی –  پالایشگاه شازند امام خمینی –  پتروشیمی ایلام-پتروشیمی خراسان
آشنایی با  ممیزی داخلی  سیستم مدیریت انرژی سازمان ملی استاندارد  ایران –  پالایشگاه شازند امام خمینی –   پتروشیمی ایلام –  پتروشیمی جم- شرکت پالایش گاز فجر جم- شرکت گاز مشهد
سرممیزی سیستم مدیریت انرژی سازمان ملی استاندارد ایران شرکت بهپویان- پتروشیمی ایلام شرکت ایران خودرو خراسان
اندازه گیری خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی (ISO 50006) سازمان ملی استاندارد  ایران –  پالایشگاه شازند امام خمینی –  شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب –   مجتمع گاز پارس جنوبی- شرکت بهپویان- شرکت سیمان کرمان
اندازه‌گیری و صحه‌گذاری در سیستم مدیریت انرژی (ISO 50015) سازمان ملی استاندارد  ایران – پالایشگاه شازند امام خمینی – پتروشیمی ایلام  مجتمع گاز پارس جنوبی
آموزش مدرسان سیستم مدیریت انرژی سازمان ملی استاندارد  ایران
استانداردهای معیار مصرف انرژی سازمان ملی استاندارد  ایران
تجزیه و تحلیل انرژی در واحدهای صنعتی پتروشیمی بوعلی سینا
تجزیه و تحلیل داده های انرژی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب- شرکت پالایش نفت تهران
مدیریت و برنامه ریزی انرژی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اراک –  پالایشگاه گاز ایلام- دانشگاه تهران- شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان– شرکت گاز تهران- سازمان صنایع دفاع ایران
اصول ممیزی انرژی دانشگاه تهران – سازمان ملی استاندارد  ایران شرکت گلکارانمرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای، شرکت پتروشیمی زاگرس
ارزیابی عملکرد انرژی در پمپ و فن دانشگاه تهران- شرکت گلکاران- شرکت سیمان خاش- شرکت دخانیات مازندران
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و نرم افزار چک لیست انرژی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری دانشگاه تهران- پالایشگاه گاز بیدبلند
مدیریت سبز سازمان ملی استانداردایران
مدیریت کربن و ردپای کربن   مجتمع گاز پارس جنوبی
انرزی و سوخت کارخانه کک سازی زرند واحد 1 و 2
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015) شرکت سیلیکون کابل یاقوت البرز
ممیزی داخلی و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت سیلیکون کابل یاقوت البرز
تشریح الزامات برای صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون (ISO 17025) شرکت سیلیکون کابل یاقوت البرز
تحلیل چرخه حیات (LCA) با رویکرد انرژی دانشگاه تهران –  سازمان ملی استاندارد  ایران
کارگاه آموزشی LCE ، LCA و LCC دانشگاه تهران

 

فهرست دوره ها و کارگاه های آموزشی:

ردیف عنوان کارگاه/ سمینار نظری عملی مخاطبین مدت حداقل تعداد شرکت‌کنندگان حداکثر تعداد شرکت‌کنندگان مدرس/مدرسین هزینه (ریال)

(در محل سازمان)

1 آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی (EnMs ) بر طبق استاندارد ایزو 50001 سال 2018 کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 24 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 55000000
2 طرح ریزی انرژی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 40000000
3 اصول و مبانی ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 24 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 55000000
4 اصول و مبانی مستندسازی در سیستم مدیریت انرژی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 بهمن حیدری 40000000
5 اصول و مبانی تعیین خط مبنای انرژی (  EnB) و شاخص های عملکرد انرژی (EnPIs) بر طبق استاندارد ایزو 50006 سال 2014 کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 45000000
6 تحلیل داده های انرژی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 بهمن حیدری 40000000
7 اصول و مبانی ممیزی انرژی بر طبق استاندارد ایزو 50002 سال 2014 کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 40000000
8 اصول و مبانی ممیزی انرژی در ساختمان کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 40000000
9 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 بهمن حیدری 40000000
10 اندازه گیری و صحه گذاری (M&V ) صرفه جویی انرژی بر طبق استاندارد یازو 50015 سال 2014 کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 40000000
11 آشنایی با استانداردهای معیار مصرف انرژی در  فرآیندهای انرژی بر کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 40000000
12 اصول و مبانی سر ممیزی سیستم مدیریت انرژی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 40 ساعت 8 15 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 100000000
13 ارزیابی اقتصادی پروژه های صرفه جویی انرژی بر طبق استاندارد ایزو 50044 سال 2019 کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 8 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی 30000000
14 مدیریت بار الکتریکی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 8 ساعت 10 25 رضا عفت نژاد 30000000
15 کاربردهای انرژی خورشیدی   کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 8 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی 30000000
16 سیستم های تولید همزمان برق و حرارت  (CHP)   کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 8 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی 30000000
17 مدیریت حرارت و بازیافت حرارت در صنایع تولیدی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 بهمن حیدری 40000000
18 مدیریت هوای فشرده کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 محمد رضا مظفریان 60000000
19 بهینه سازی و مدیریت سیستم توزیع بخار در فرآیندهای صنعتی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی 60000000
20 مدیریت روشنایی   کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 8 ساعت 10 25 بهمن حیدری 30000000
21 کارگاه مدیریت بازدهی انرژی در پمپ ها کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 8 ساعت 10 25 بهمن حیدری 40000000
22 کارگاه مدیریت بازدهی انرژی در فن ها کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 8 ساعت 10 25 بهمن حیدری 40000000
23 کارگاه مدیریت بازدهی انرژی در سیستم های حرارتی کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 بهمن حیدری 60000000
24 اصول و مبانی مدیریت کربن و تغییرات اقلیم کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی-کارشناسان سیستم مدیریت زیست محیطی 16 ساعت 10 25 بهمن حیدری 40000000
25 اصول محاسبه ردپای کربن کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 بهمن حیدری 55000000
26 سیستم مدیریت بازدهی آب بر مبنای استاندارد ایزو 46001 کارشناسان سازمان ها – مدیران انرژی واحدهای تولیدی 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/ بهمن حیدری 60000000
27 تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO/IEC 17025:2017 مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت و آزمایشگاه 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 60000000
28 آشنایی با عدم قطعیت اندازه‌گیری مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت و آزمایشگاه 16 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 40000000
29 کنترل کیفیت آماری مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت و آزمایشگاه 8 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 30000000
30 آشنایی با قاعده تصمیم گیری و بیانیه انطباق بر اساس ISO/IEC GUIDE 98-4 مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت و آزمایشگاه 8 ساعت 10 25 شیرزاد حسن بگی/بهمن حیدری 30000000

 

 

 

برای اطلاع از دوره های آموزشی سال جاری به قسمت تقویم آموزشی مراجعه نمایید و یا با شماره 09137860036 تماس حاصل فرمایید. با توجه به درخواست متفاضیان، دوره های آموزشی در محل سازمان نیز برگزار می شود.